Kjæmpestore Stene ligge overalt henkastede paa Aasens skraaninger eller sammenhobede i Urer; dybe Revner skille Klipperne ad, styrtende Precipicer kaste sig lige ned til Ælven.

Bernhard Herre: I Nordmarken.

Flott. Den sensasjonelle utsikt over Tyrifjorden fra Gjertrussen. Fotos: MORTEN MØSTpprinnelsen til inskripsjonen "Anno 1775 BLEU" på denne steinen i det ville Manaskaret tør få med sikkerhet si noe om. Kjentmannsboken finner det sannsynlig at 1775 markerer det å man ferdigstillet veien som går her forbi, mens H.O. Christophersen tror Bleu var mannen som ledet arbeidet.
Her er flere rester av kullveiene som på den tiden ble anlagt for å fremføre trekull fra en mengde kilder, til Bærums verk.
Sikkert er det i allefall at veien hertil blir undervurdert av mange og at turen, som så mange kjentmannsturer, blir lengre enn man tror. Eilif Eggen forteller i et brev:

"
Dersom De planlegger tur til både BLEU-stenen og Pipesteinen p samme dag, vil jeg innstendig råde Dem til beregne god tid. Selv brukte jeg ca. tre timer på turen fra Kleivstua til BLEU-stenen og tilbake. Og det var ikke mye pauser underveis. Det er stykkevis meget ulendt terreng med til dels dype daler og bratte åser p tvers av naturlig gangretning.

Selv valgte jeg oppstigningen gjennom den Chartreuse-grønne skog som dekker lien like fra Tyrifjordens bredder til Gjertrussens øverste topp.
Fra denne lite kjente bergnabb er utsikten over fjorden og dens tilstøtende landskaper unik - jeg vil anbefale enhver som besøker steinen å også klatre de siste metrene til Gjertrussens topp og de totalt uberørte landskaper innenfor. Her vil vi ikke trille utfor.


Gåte. Den gåtefulle inskripsjon
i den såkalte Bleu-steinen
.

Øde. De mennesketomme platåer mot den sørøstlige Krokskogen bak Gjertrussen.

Les mer om BLEU-steinen og Gjertrussen i Kjentmenns forum


Start
: Klokkerbråtan, Homledal
Kart: Oslo Nordmark

I nærheten:
Byflakseter
Skarpsnoåsen
Pipestein
Gyrihaugen
Mørkgonga

Kjentmannspost 1998-2000
 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker