Skjulestedet. Ved «Baklia», godt skjult for nidkjære nazzer.

ortgjemt skulle det være når hjemmefronten bygde sine baser i Oslomarka under annen verdenskrig. Denne ligger bratt og skyggefullt til i baklia under Hvalpåsen, i det som også kalles Nesseterdalen. De fleste kjentmannsjegere tar denne posten sammen med post 14 "Helt vest" og går klokelig inn ovenfra.


Start: Sollihøgda, Homledal
Kart: Oslo Nordmark

 

Kjentmannspost 2006-2008Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe