Den fagre Maridal. Oslos drikkevannskilde nr. 1 er vel verdt et syn fra toppen av Barlindåsen Fotos: STEIN BOTILSRUD


engst vest i Lillomarka strekker det seg en lang og smal åsrygg som vandrere i disse egner vet å sette pris på. Barlindåsen er ikke bare Lillomarkas vakreste utsiktspunkt, men også en sann fornøyelse med sine små furutrær, fine bålplasser og den enkle adkomst fra Sandermosen stasjon.
Utsikten mot byen er formidabel. Herfra fortoner de såkalte høyhusene seg som små legoklosser. Maridalsvannet ligner et speil plantet midt i den fagre Maridal med sin rekke av idylliske gårder og plasser.

Barlindåsen var kjentmannspost i perioden 1994-96.


Mot nord. Kikuttoppen og Maridalsalpene dominerer utsikten i nordvestlig retning

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker