På historisk grunn. Benteplassen er verd et beøk og noen
øyeblikks ettertanke også i dag.
Foto: EILIF EGGEN

enteplassen er en gammel finneplass i Krokskogen. Den ligger ved kongeveien, ikke langt fra Midtskogen og Midtskogsteinen. Opprinnelig het plassen Hiran, som er finsk for «Musebråtan». Her bodde etter hvert finnebonden Bent og kona hans, Kari. Under svenskehærens fremrykning i 1716 klarte de å villede soldatene og ble siden belønnet med tre års skattefritak for sin «Troeschab, Fliid og store Hazard». Dette forteller oppslagsverket «Marka fra A til Å». Siden er det reist et minnesmerke på Benteplassen, det ligger på vestsiden av veien.

 


Minnet. Langs kongeveien litt sør for Midtskogen står minnesmerket og en informasjonstavle.

Benteplassen var kjentmannpost fra 1990 til 1992

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde