Kjæmpestore Stene ligge overalt henkastede paa Aasens skraaninger eller sammenhobede
i Urer; dybe Revner skille Klipperne ad, styrtende Precipicer kaste sig lige ned til Ælven.
Bernhard Herre: I Nordmarken.


Den smale fordypning under den veldige klippe.

Bjønnehulen

enne hule under en stor klippe i den ville Svartvannsdalen skal ha huset både bjørn og "hundre mann", og er således noget af en skuffelse når når man omsider finner den udi dette betydelige villniss. Dog er turen hertil fra Hallenskog eller Myra en leksjon i de veldige terrengmessige variationer den fjerne Kjekstadmark frembyr.

.

Kjentmannspost 1998-2000

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka
| Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker