Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Bjørke i Vassfaret
Påbygd. Våningshuset på Bjørke skiller seg ut
med sine to etasjer.
Foto: STEIN BOTILSRUD

lassen Bjørke ble ryddet i 1811, og i dag er det bare stuebygningen og stallen som står igjen av de gamle husene. Det karakteristiske våningshuset i to etasjer ble påbygd i 1909 og er det eneste i sitt slag i Vassfaret. Om det er vakkert strides kjennerne om, men at det skiller seg ut fra andre våningshus er det liten tvil om.
Navnet Bjørke kommer fra Bjørkeodden som stikker ut i Aurdalsfjorden et steinkast fra husene. Det var her hedølen Anders Torgrimsen fra en plass under Storruste ryddet jord i 1811. Han kalte plassen Bjørke, tok selv navnet Vassfaret og fikk ti barn med sin kone Barbro. Den siste oppsitteren på plassen var Hans Bragerhaug d.e. Etter at han flyttet til Hedalen i 1914 har det ikke vært fastboende på Bjørke, som regnes som en av de fire klassiske Vassfarplassene.

Vassfaret | Holleia | Høgfjell | Vikerfjell | Norefjell