Knekken. Kobberhaugene sett fra Bjørnsjøen. Delet ligger i "knekken" mellom åsene.

akten på det hemmelighetsfulle Bjørnedelet fører kjentmannsvandreren til de aller mest klassiske turveier i den nære del av Nordmarka. Her kan man godt komme inn over Tryvann og Blankvann, og ta en kjapp rast på den hederskronede Kobberhaughytta. Etter erobring av posten er det nedoverbakke hele veien til Bjørnsjøen og Kikutstua. Snur man ser herfra tilbake og ser mot syd, trer Bjørnedelet klart frem der Kobberhaugene gjør en knekk mot Appelsinhaugen.

Video fra Bjørnedelet (obs: 5 mb)

Bjørnedelet er en meget smal dal mellom disse to åser, og er vond å komme frem til andre steder enn fra nord, der posten står ved et bitte lite vann ved skiløypa mellom Kobberhaugtjern og Sulutjern.Kommer man nordover i dette spor vil dalen åpne seg på venstre hånd, og med forsiktighet kan man stirre ned den stupbratte dalside.
Men meget skulle jeg anbefale en vandring nordfra inn i denne ville slukt, der kampestene og vindfall hindrer gangen.

Kjentmannspost 2000-2002
Helt vilt. Mellom Bjørnedelets trange vegger (øverst), og den hemmelighetsfulle putt der kjentmannsposten sto. Foto: MORTEN MØST


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker