Bjørnejakt i Kristiania omegn

ange er de som forgjeves har søkt denne post, som markerer området der den siste bjørn ble skutt i Oslomarkene. Den ligger ved Hestmyra innenfor Vesleflåtan, nær Svarten og Kuvelia. Eilif Eggen, som har tatt høstbildet over, har postet en detaljert rutebeskrivelse i Kjentmenns Forum.
Kjentmannspost 1998-2000

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
| Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker