Bjørneputten nord i Nordmarka

Gylden anledning. Bjørneputten er en fin avstkker på veien mellom Svarberget og Mylla. Foto: EILIF EGGEN

Bjørneputten  


jønneputten kaller de den, lokalbefolkningen her oppe på Nordmarkas nordsnipp - eller om man vil, Oppland fylkes sørsnipp. Dette vakre lille vannet var kjentmannspost i riktig gamle dager, men er nå nesten glemt. Breddene er tilgrodd og putten kan være vanskelig å finne i det nokså uoversiktlige terrengetøst for Myllselva, sørøst for Knippahaugen og veien mellom Grua og Mylla. Likevel kan Bjørneputten være verd en avsikker på veien til eller fra den hederskronede nye kjentmannspost på Svaraberget.

Bjørneputten var kjentmannpost på 60- og 70-tallet

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde