Såå stor. Ved den røslige granlegg. Foto: NINA BERGLUND

låtjerngrana er blant Østmarkas største, men akkurat hvor stor den er er det ikke så enkelt å forstå der ruver i mørke skogen. Ifølge Kjentmannsboka er den 328 centimeter i omkrets målt 160 meter over bakken, og cirka 40 meter høy.
En minst like god grunn til å ta til disse kanter er tjernet hvorfra granen henter sitt navn. Blåtjernet er smellvakkert i alle de lyssetninger vi har opplevet det. Dessuten er det vesentlig mer omfangsrikti enn man kan få inntrykk av når man passerer på blåstien fra Losby og Djupedalen. Mange kjentmannsjegere har således oppdaget at jakten på posten fort kan bli mer tidkrevende enn ventet!


Posten står ikke langt fra stammen, og ikke fra Blåtjernet heller.

Kjentmannspost 2002-2004.

Andre store trær: Midtskoggrana på Krokskogen | Storfurua på Romeriksåsen

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka
Stormarka
| Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde