Maktfaktor. Topplatået inne på Brennåsen gir et mektig inntrykk.. Foto: STEIN BOTILSRUD

 

Brennåsen

et fins mange brennåser i Oslomarka. En av de flotteste ligger midt på Krokskogen og kan bestiges både fra Monsebråtan i nord, Trehørningen i øst og Byvann i sør. Noen markert topp finnes ikke på Brennåsen, men ytterst på kanten mot vest åpenbarer det seg en storslått utsikt mot store deler av Krokskogen, og med Finnemarka i det fjerne. Utsikten mot nord
domineres av Gyrihaugen, men man skimter også den sagnomsuste Øskjevallsetra tvers over det brede dalføret hvor Lomma renner. Velger man å utforske Brennåsplatået ytterligere, frister utvilsomt det idylliske Stemnålstjern noen få skritt øst for selve høydedraget.

1

Gygra i sikte. Utsikten mot nord domineres av Gyrihaugen.

Brennåsen var kjentmannspost fra 1994 til 1996

Nordmarka | Vestmarka | Romeriks‘sene | B*rumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | ¯stmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde