Øde. Buråsvangen er ennå
gild og åpen.
Foto: EILIF EGGEN

t stikk i brystet har de kanhende følt, de siste fattigbønder som flyttet fra denne plass i 1904. Buråsvangen ligger som en vennlig oase i de mørke skovers ørken, og på gode dager er utsikten mer enn god. Hertil løper også en rekke merkede stier og løyper, hvis man da ikke velger den romantiske skogsvei opp fra Ringeriksveien ved Skoglund. Herfra er veien for øvrig kort til det fryktede Damefallet.

Burås var kjentmannspost i perioden 1996-98.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Send et kort | Litteratur & lenker