Bygdeborger - forsvarsverker fra en urolig tid


Oslo-området er det påvist cirka 35 bygdeborger, som spilte en sentral rolle i lokalbefolkningens forsvar mot ytre fiender i de første, urolige århundrene av vår tidsregning. Ordet borg er kanskje en overdrivelse; vanligvis ble de lagt til bratte topper og knauser som allerede fra naturens side var lette å forsvare. Men i tillegg ble de befestet med murer og palisader; mange av disse stedene kan man fremdeles se tydelige rester etter omfattende murer, som må ha blitt til ved betydelig arbeidsinnsats.

..
Bygdeborger i Kjekstadmarka, i Maridalen og på Djupdalsåsen i Vestmarka.

il disse høydedragene flyktet folk og fe når fiender nærmet seg. Mange har vidt utsyn over landskapet og tjente ofte som faste utkikksposter i tillegg. Det kan være en ide å ta det litt rolig på disse stedene; ikke bare viser man respekt for dem som skapte borgene, man kan også forsøke å fornemme den spesielle atmosfæren som ofte hviler over slike steder, og kanskje fantasere litt om hvordan tilværelsen var for disse fjerne forfedrene våre.

Kjentmannsposter på bygdeborger:

  • Skuta i Bærumsmarka
  • Djupdalsåsen i Vestmarka
  • Fosskollen i Kjekstadmarka
  • Bygdeborgen ved Maridalsvannet
  • Gråmagan på Kolsås

    Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
    Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker