Daltjuven ligger høyt, liksom uviss om hvor den skal renne. Naturen sa den skulle renne øst, mot Skillingen, og dit rant den i utallige tusen år. Men siden ble Stordaltjuven offer for en drepende plan mot naturen. Den er brutalt tatt i tunnel ned i Kalven.

Johannes Dahl: Nordmarka - eventyr og eldorado

Ved Store Daltjuven februar 2004
Vintersolen skinner blekt over Daltjuvens
isflate en februardag.
Foto: MORTEN MØST

lant de beste ting man kan gjøre her i livet er en vandring langs dette vakre, store vann i de nordøstlige strøg av Nordmarken. Hit opp går veier og stier og skiløyper fra nær sagt alle kanter.
Likevel hersker her som oftest de ville markers stillhet, idet vandrere flest foretrekker mer sentrale traseer. Et litteraturhistorisk viktig unntak fra denne tendens er imidlertid det besøk som her ble avlagt, av de fire unge menn i Lars Saabye Christensen's hederskronede roman "Beatles". Det var her de en sommernatt i 60-årene ble oppspist af de stedlige mygg, og møtte en mystisk mann som dengang bebodde denne egn. Og det var på en av Daltjuvens fortrinnlige leirplasser at en av de fire, der var så full av gin at hans kamerater av bekvæmmelighetsgrunner hadde lagt ham utenfor teltet, med ett åpnet teltduken, og spydde inn i teltet.

Store Daltjuven er også en del av den underjordiske vannvei mellom Gjerdingen og Sandungen, hvorved Oslo stjeler det vann, som ellers ville komme Nittedal til gode. Vannet fra Gjerdingen og Grimsvassputten kommer her ut nord i Stor Daltjuven, og forsvinner siden inn i en ny tunnelåbning i sydenden for den lange underjordiske ferd til Ingvaldsflaten nord for Sandungskalven.

Det blir fortalt at de stedlige ørreter reiser med denne tunnel hver gang de har tenkt seg til Sandungen.

Store Daltjuven var sist Kjentmannspost fra 1994 til 1996

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe