Bokstaven
trer frem bare man leter på rett sted.

amtjernåsen har nok de fleste sett fra sørsiden av Damtjern, som er et populært utgangspunkt for skiturer mot Løvlia og sykkelturer gjennom Krokskogen. Men kjentmannsposten som friluftsorganisasjonene i sin visdom satte opp her var en unnskyldning til å utforske åsen nærmere, og de fleste syntes nok den var et hyggelig bekjentskap, med trivelig furuskog og en gammel grensestein (L-stein) som klimaks. Kjentmannsboken 2002-2004 forteller i detalj om L-steinene.
Den varme sommerettermiddag jeg sist kom her forbi hadde jeg selskap av selveste Gjertrudsfuglen, den store sorte hakkespett. Den skrek og spurte om jeg ikke visste at dette var hans territorium.
Området er for øvrig opparbeidet av Åsa vel som har merket en «Kjerrathlon»-sti rundt til forskjellige delene av "Kjerraten i Åsa" - en gedigen heiseanordning for tømmer opp fra Tyrifjorden.


Posten mellom blide furulunder oppe i åsen.

Kjentmannspost 2002-2004


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe