Jeg besluttede mig derfor at gjøre Ende paa denne uvished og stikke lige op over
Aasen, der truende og vildt hævede sig over mig med sine steile Styrtninger.
Bernhard Herre: Krogkleven


Toppen. Fra Danielshøgda skimtes
fjorden i det fjerne.
Foto: EILIF EGGEN


enne ås på 505 meter over havet bærer sitt navn etter Daniel Paulsen, som her ryddet gården Danielsbråten i 1668. I dag er stedet bedre kjent som Kampen, hvor det inntil nylig var servering for slitne vandrere gjennom Bærumsmarka, sørover gjennom Krokskogen eller opp fra Lommedalen. Danielshøgda markerer både fylkesgrensen mellom Oslo, Akershus og Buskerud, og kommunegrensen mellom Oslo, Bærum og Ringerike. Fortsatt er det mulig å se grensestenen, som har en innhugget L. Det er ganske kraftig stigning opp fra veien, men belønningen venter i form av bra utsikt mot sør, og fjorden kan skimtes i det fjerne.

I nærheten:
Vidvangen

Helvetes-puttene


Grensestenen
synes fremdeles.

Kjentmannspost fra 1994 til 1996.

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene
Bærumsmarka |Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker