Dåstjernet på Krokskogen

Fjernt og sært. Dåstjernet er en sjelden beskrevet perle. Foto: STEIN BOTILSRUD

 

Dåstjern

ypt inne på Krokskogen ligger et lite tjern, sjelden besøkt og sjelden beskrevet. Dåstjern er en bortgjemt og bortglemt liten herlighet, beliggende øverst på brenna det selv har gitt navn til. Dåstjernbrenna og Dåstjern ligger vakkert til ved den lite brukte naturløypa mellom Mattisplassen og Kampevaddammen. Vakrest er her om vinteren når man kommer opp på det lille platået og det eneste lille tegnet på sivilisasjon er det smale skisporet som fører over tjernet og myrene som omkranser det.
Men her kan også være vakkert i den varme årstid, hvor en enda mindre brukt blåsti passerer vest for myra og tjernet.


Dåstjern var kjentmannspost i 1980-årene (blått kort.

 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde