Gullgutt. Eggen med jubileumsmerket - lønn for strevet med fem gullmerker etter hverandre.

Eilif Eggen

Nærmark: Romeriksåsene
Idealtur på ski: 35 km+
Idealtur til fots: 10-20 km

Kjentmannsmerker:

Eilif Eggen setter sitt preg på Bernhard Herres hjemmeside, som ikke ville vært det samme uten hans enorme kunnskaper og iherdige fotografering. Han har også bidratt til å bygge opp listene over eldre kjentmannsposter, og besøker dem gjerne igjen. Under her har vi ham ved Hauktjernkløftene, post 43 i perioden 1992-94.

Eggen innkasserte jubileumsmerket i november 1999.
Han tok også merket i 70-årene. Det gamle kortet hans ser du her:


Nordmarka | Vestmarka | Romeriks‘sene | B*rumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | ¯stmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker