Vestvendt. Topplatået på Nesfjell, 599 m.o.h. gir flotte utsyn mot fjellheimen i vest . Foto: STEIN BOTILSRUD

ørvest for Eikeren og nordøst for Lågendalen reiser det seg et mektig skogområde. Her er det lite merkede stier og sparsomt med turgåere, men like fullt områder rike på storslått natur og spennende kulturminner. De høyeste områdene når over 600 m.o.h og minner om snaufjell med sine vide utsyn. Fylkesgrensen mellom Buskerud og Vestfold går øst i disse skogene, som også rommer et makeløst eldorado for kanoentusiaster med vann som Øksne og Hajeren.

Start: Grønntjernveien v/Eidsfoss, Hof skole, Kommunestua, Gunhildrud
Kart: Drammen sør, 1:50.000, Skibergfjell turkartutsnitt, 1:10.000

Gå til: Skibergfjell (m/Vestfjellet) | Minnestøtten ved Gunhildrudsætra | Gunhildrudborgen | Gausesetra | NesfjellFinnemarka | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Holtefjell
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Blefjell | Knutefjell