Og denne skogsduft blir friskere og mer gjennomtrengende når man sette kursen nordover og kommer inn i Hakedalens og Hadelands høydestrekninger. Disse marker er helt ulike de sydlige og vestre skogtrakter. Bernhard Herre: Skovene

Over: Elneshøgdas furukledde plateau

Under: Den antikke post

Til høyre: Det klassiske tårn.

etraktet på avstand er Elneshøgda en heller betydningsløs forhøyning på Nordmarksplatåets østlige rand; det er først når vandreren trenger inn i dette ukjente, lite besøkte Landskap at åsens særegne karakter fornemmes. Små varder kranser den gamle sti, og de mange underlige stenformasjoner i dette mennesketomme strøk frister til den antagelse at druider eller andre mystikere fra de mørke tidsldre har moret seg overordentlig heromkring.

På veien opp passerer jeg kjentmannsposten ved den såkalte Bysteinen, hvorfra man i gamle dager kunne se like til Hakadal kirke.
De vidstrakte lyngkledde moer som utgjør Elneshøgdas topp er uendelig vakre og uforstyrrede, og de pionerer som her satte opp kjentmannspost i 70-årene gjorde klokt i det. Dog kunne de ikke vite at den som i dag søker hitopp kan bli innhentet av støyen fra rallycrossbanen ved Stryken, og har utsikt til det heslige pukkverk og den malplasserte radarstasjon nede i dalen. Til gjengjeld kan man uhindret heve blikket mot Romeriksåsene, som fra dette perspektiv domineres av Rundkollen og Paradiskollen. Herfra er også gode perspektiver vestover i Nordmarken. Dette åpne, lettvandrede terreng innbyr til å bli lenge mellom de spredte, vindbendte furutrær.

Som ved et under står den gamle kjentmannspost fremdeles her, med stempelet godt beskyttet i den falmede røde boks. Men stempelputen er sørgelig uttørret etter alle disse år. Kanhende er det den selvsamme boks hvorfra jeg som stolt guttunge høstet mitt stempel vinteren 1970.
Av de gamle kjentmannskort fra 1980 går det frem at posten sto ved et nedstyrtet trigonometrisk punkt. Det trigonometriske tårn som står her i dag, må således være av nyere dato. Slik kan selv et gammelt kjentmannskort bli en historisk kilde.

Kjentmannspost på 60-tallet

 Start:
Elnes stasjon

Kart:
Oslo Nordmark

Poster i
dette området:

Bysteinen
Skinnskattberget
Ørfiske
Karlshaug