Brakka. Her bodde oppsynsmannen for gruvene.
Fotos: STEIN BOTILSRUD


omeriksåsene er kjent for sine mange gruver, og flere av postene her oppe har å gjøre med til gruvedriften. Kjentmenn vil nikke gjenkjennende til både Konsta, Gruvebakken og Nysetergruvene. Knapt noe sted fins det mer gruver enn i Gruvelia. Den samme gruvelia som fører opp mot den gamle Engelstadvangen. "Bergverksaktieselskapet Norge" hadde en rekke gruver ved Gruvelia og Engelstadveien. Forekomsten av sinkblende var kjent fra slutten av 1800-tallet.
Selskapet ga opp i 1913, da hadde på det meste 150 mann brutt ut totalt 7000 tonn sinkmalm, hvorav det meste ligger igjen i skogen. Det var lite lønnsomt å utvinne sink av malmen. Man kan i dag finne flere grunnmurer etter boligbrakker. Brakka til oppsynsmannen ble bygd i 1906. Det er dette huset som fremdeles står på Engelstadvangen.

 

Engelstadvangen var kjentmannspost fra 1990 til 1992.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker