Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørøst | Sørvest | Oslomarka

Juuu-ri-ka-ka!

Frihetsfølelsen. Med sine 702 m.o.h ligger Eurekatoppen høyt
og frit t på Holtefjellplatået
. Foto: STEIN BOTILSRUD

Eurekatoppen tittel

 

nkelte kaller den bare "Høyde 702", andre sverger til"Eurekatoppen". Det siste navnet skriver seg fra begivenhetene som fant sted her under 2. Verdenskrig, da aktiviteten på Holtefjell var meget omfattende, spesielt i krigens siste år. Det er peilestasjonen "Eureka" som har gitt den 702 meter høye knausen sitt navn, for høyt her oppe plasserte motstandsbevegelsen radiofyret som allierte fly peilet seg inn etter på sine tokt over Holtefjell det siste krigsåret.
Den blåmerkede stien mellom Myresetra og Hoggtjern passerer rett nedenfor selve toppunktet, og Drammen og Oplands Turistforening har til og med merket den lille avstikkeren opp til minneplaten som i dag markerer Eurekatoppen. Vinterstid hender det også at løypekjørerne på Holtefjell kjører sin store maskin helt til topps på "Høyde 702". Og visst er denne avstikkeren verdt slitet.
I tillegg til minneplaten venter det også et makeløst rundskue med nære og fjerne fjellområder i vest og nord, samt blide dalfører i øst og sør.

Eurekatoppen, minnesmerket

Fra krigens dager. Minneplaten på toppen er tilegnet radiopeilestasjonen Eureka.


Holtefjell | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Finnemarka
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Blefjell | Knutefjell

Drammen og Oplands Turistforening