I utkanten av landskapet er skogen overalt dyp og stille; en
mystisk ensomhet svever over disse fjerne, bortgjemte vanger.

Bernhard Herre: I fostertiden

Fagerliseter i Nordmarka

Å, jeg vet en seter... Fagerliseter er en nesten
glemt perle nord i Nordmarka .
Foto: MORTEN MØST

ager er lien rundt denne fordums storhet, hvor Ringeriksgårdene Voll, Fall og Ouren setret i gamle dager. Hit kom de etter å ha drevet krøtteret over Spålen ved Nautsundet, som var et mye brukt vadested i gamle dager - derav navnet. Mot slutten av annen verdenskrig ble store deler av motstanden mot nazi-okkupasjonen ledet fra Fagerliseter, etter at Milorg-ledelsen etablerte seg i området rundt Katnosa.
I dag står bare en av bygningene igjen, og ser ikke ut som den har tenkt å holde på med det så lenge. Men vangen er fortsatt åpen og god. Fagerliseter er et hendig kryss mellom blåstiene nord i Nordmarka. Her kommer vi forbi på vei fra for eksempel Finnerudseter til Sandungen eller OOT-hytta på Katnosdammen.

Gammel Kjentmannspost ved Fagerliseter Ved Fagerliseter i Nordmarka
Fagert. Den antikke post-boks, en øde

vang med Rolighaugen i bakgrunnen.


For Kjentmannsjegere byr Fagerliseteren på en særskilt atraksjon, idet levninger fra dens tid som Kjentmannspost på 70-tallet ennå kan beundres her. Boksen som inneholdt stempel og pute er rusten og fæl, og den kvadratiske markeringsplate har mistet alle sine farger. Men en antikk Kjentmannspost er det dog!

Fagerliseter var Kjentmannspost i 70-årene

Andre setre | Stormarka | Nordmarka | Vestmarka | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka | Stormarka | Romeriksåsene | Linker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde