Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Fantefjell
Jeg fant, jeg fant. På Fantefjell er det naturlig med en rast
på vei innover mot selve Skrimfjella.
Foto: STEIN BOTILSRUD

il du gå på tvers av Skrimfjellene, er det vanskelig å komme utenom Fantefjell. Her krysser både blå- og rødmerkede løyper over varden, og her er det naturlig med en rast for å nyte utsikten i flere himmelretninger. Fra den gamle trevarden ser vi langt sydover mot Vindfjell, Blåfjell, Luksefjell og flere andre åser som turfolket i Larvik- og Grenlandsområdet garantert vil dra kjensel på.
Turområdene syd for selve Skrimplatået er vidstrakte, med noen av de beste fiskevann på sørøstlandet og flere gode adkomstmuligheter fra både øst, vest, nord og sør. Selve Skrimplatået, fra Skrimtoppen i vest til Stølefjell i øst er også et flott skue fra Fantefjell og varden som måler nøyaktig 700 meter over havet.

Skrim | Finnemarka | Drammens Sørmark | Røysjømarka
Holtefjell
| Skogene mellom Eikeren og Lågen | Blefjell | Knutefjell