Skummelt. I Finnegrotten på Krokskogen.

kummelt så det holder! Men dette gjelder bare hvis man drister seg ned i denne dype hulen, hvor litt av hvert har ligget i dekning - inkludert en finsk drapsmann og våpensendinger fra England.

I dag bor det mest edderkopper nedi der - svære, blanke utysker som sitter og ser sultent på den besøkende. Brrr...

Men på overflatenivå omgis vi av lutter idyll, med fine utsyn både østover og vestover i denne delen av Krokskogen - blant annet mot Skarpsnoåsen og Finnemarka. Til grotten går det sti helt frem - den stikker vestover opp i skogen noen meter før Fearnley-familiens flotte sted her, Toresplassen.

Post i nærheten: Finneflakseter
Eldre poster i dette området:

Svenskeveien | Auretjernsdammen Skarpsnoåsen


Start: Sollihøgda
Kart: Oslo Nordmark


På sporet. Ved den
store furua nær posten.


Les mer om
Finnegrotten i Kjentmenns Forum


Kjentmannspost 2004-2006

 

Nordmarka | Krokskogen | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe