Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørøst | Sørvest | Oslomarka


Syvende himmel. Over Sjutjernsflakene
på vei mot Breilivarden
. Foto: STEIN BOTILSRUD

innemarka ble opprinnelig brukt som begrep om traktene rundt Glitre hvor hovedtyngden av de finnene som har gitt navn til denne marka, bosatte seg på midten av 1600-tallet. I dag bruker vi dette navnet på hele det vidstrakte skogområdet mellom Drammenselva i sør og vest, Tyrifjorden i nord og Lierdalen i øst. Totalt handler det om ca. 430 kvm skog som veksler mellom åpne drag med furumoer og småtjern, granbevokste åskammer og dype, ville daler. Et fabelaktig terreng for naturopplevelser året rundt som kan inntas både fra sør (Drammen og Nedre Eiker), vest (Øvre Eiker og Modum) eller fra vest (Lier).

Start: Landfalltjern, Eiksetra, Kanada, Øverskogen, Djupengrop, Sponevollen, Engersetra, Ulevann
Kart: Finnemarka 1:50.000

Gå til: Storsteinsfjell | Måneskinnsheia | Skimten | Lokkeråsen | Snaukollen | Tverråsen | Gjevlekollen | Hovlandsfjell | Trettekollen | Tverken | Hørtekollen | Breiliflakene | Solbergvarden | Tretjernsåsen | Heståsfjell

 

Finnemarka | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Holtefjell
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Knutefjell | Blefjell

Lokale linker: | Drammen og Oplands Turistforening | Modum Nett