Og alligevel boer der Folk paa disse Steder, der skjule sig dybt inde i Skovene.

Bernhard Herre: Skovene.


Magnifique. Finnstad ligger vakkert til
under Pershusfjellet.
Fotos: MORTEN MØST

ortgjemt, men likevel svært synlig, ligger den gamle plassen Finnstad vakkert til i dypet av Nordmarka. Det er ikke akkurat de mest trafikkerte veiene som leder hit. Men kommer jeg ned Pershusvannet mot Katnosa på ski om vinteren eller kanskje med kano om sommeren, kan jeg glede meg over denne romantisk beliggende rødmalte finneplass som overskuer det vakre Finntjern. Den flotte fotturen over Pershusfjellet slutter også naturlig her.


En annen årstid. Plassen sett sørfra;
oppstigningen fra Finntjernet.


Finnstad (skrives også Finstad) er som navnet forteller en gammel finneplass. Den har røtter helt fra 1650-tallet, men det er lenge siden her var drift. I dag er Finnstad eid av Løvenskiold og leid bort. Leieboerne må finne seg i at skiløypa går rett over tunet.


Strandhugg. Finntjern er en kort og vakker streknnig på kanoturen gjennom Marka. Herfra er det bratt ned til Aklangen der storsjøpadlingen kan begynne. Foto: STEIN BOTILSRUD

Finnstad var kjentmannspost fra 1990 til 1992.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka |
Østmarka
| Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde