Å så pent. Ved Fjellfugleleiken en vakker vårdag. Fotos: MORTEN MØST

ette stillferdige myrlandskap med sitt lille tjern er mange vandreres førstevalg for en kort tur i Østmarka. Kun noen snille stigninger opp fra Fjell kommer man til disse myrer, hvor storfuglen herjer vårmorgenstid og den totale idyll hersker resten av døgnet og året. Fjellfugleleiken ligger ved rødmerket løype, og hit går også flere umerkede sommerstier. Dog kan her være ganske vått til tider. Ved nordenden er det satt opp bålplass og huk for dem som vil overnatte her i påvente av fugleleiken ved Fjell...


Tjernet sett nordfra ved rødløypedelet
og sørfra ved en sliten badebrygge.

Kjentmannspost 1998-2000

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka
| Østmarka | Gjengrodde stier | Linker | Postkort | Bokkafe