Når han nærmer seg seteren, åpner der seg grønne bråter og grunner av kullmiler. Fossen larmer allerede fjernt fra ham. Nærved går elven rolig, men sort og tungsindig.

Bernhard Herre: Seterpiken og jegeren


Vinterskrud. Fjellseter er blant de eldste
plasser i Krokskogen.
Fotos: STEIN BOTILSRUD

jellseter lever. Det sørger hyttefolket for. Den gamle seteren vest i Krokskogen fortoner seg idag som en koselig liten hyttegrend midt mellom Kleivstua og Løvlia. Fjellseteren har vært seter for Bønsnes, Fjell og Leine på Røyse, og navnet har den fått etter gården Fjell.
Bernhard Herre var en flittig gjest på Fjellseteren. Hit kom han i kveldingen, tørst og sliten etter en lang marsj fra byen. Og seterpiken Ragnhild, "min blåøyde jente", åpnet så gjerne for ham. Herre forteller:

"Han hviler natten over i seteren, men deri er intet ondt. Mellom dette par er der et søsken-forhold, som den ensomme naturs genius har helliget".

Det ble slutt på setring her rett etter krigen, og de siste seterfolkene var Johanne og Anders Grønhella, ifølge historielaget i Hole kommune. Stikrysset her gir mange muligheter. I nord er det noen ganske få kilometer til Gyrihaugen. I vest kommer vandreren til Retthellseter og Kleivstua over Bukkehøgda. I øst går stien opp på Ingjerdsbrenna og i sør er det bare tre-fire kilometer ned til Mattisplassen.
I de fjerne 60-år sto den opprinnelige kjentmannspost midt på seteren, rett ved skiløypa. Det var her Vesle-Bernhards mor utbrøt ved ankomst fra Kleivstua: "Å, er det ikke vanskeligere enn dette, skal nok også vi klare kjentmannsmerket".
Siden fikk den lille familie mangen gang erfare at, jo, det var ofte vanskeligere. Men moro var det lell - det meste av tiden.


Sentralt.
Herfra er stivalgene mange til alle kanter av Krokskogen.

Fjellseter var kjentmannspost i 1960-årene.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker