Det var fullkomment stille, og sjøen lå speilblank som støpt ned mellom liene. Sola sto lavt, og halve sjøen lå i skygge av Fjellsjøberget, mens den andre delen og den østre lia lå i blendende sollys, som tegnet furustammene som gylne søyler mot granskogen. Speilbildet av lia var like grant som lia selv.

Johannes Dahl: Nordmarka - eventyr og eldorado


Til fjells. Den vakre Fjellsjøen sett fra Fjellsjøhøgda. Fotos: MORTEN MØST

Fjellsjøhyttaens skjønnhet blir ofte oversett, men Fjellsjøen er blant de første attraksjoner en vandrer kommer forbi på tur fra Svartbekken. De fleste suser bare fordi det korte veistykket som tangerer dens furukledte diameter og fortsetter til Gjerdingen.
Men den kjentmannspost som friluftslivsorganisasjonene i sin visdom har satt ut på dette sted hedrer den mann som mer enn noen annen har skaffet Fjellsjøen tidløs berømmelse. Johannes Dahl, forfatter av "Nordmarka - eventyr og eldorado" hadde ved disse bredder sitt barndoms paradis. Som sønn av Hakadals Jernverks bestyrer kunne unge Dahl til fulle nyte privilegiet det var at familien hadde bruksrett til Fjellsjøhytten, bygget 1879, og det store tilhørende vann. Her sto han som en villmann på ski ned fra Karusputten på Fjellsjøhøgda til Gjerdingen, og rodde inn i den hemmelighetsfulle Ekkovika helt nord i sjøen. Hans lilleerindringsbok fra 1942 er en verdifull beretning om livet i Nordmarka slik det var før veienes og det organiserte friluftslivs tid.

Hytta som i dag står ved dammen ved Fjellsjøens sydspiss er identisk med hytta familien Dahl tok i bruk i 1879. Den eies nå av Løvenskiold og er utleid til private, som nok vet å sette pris på at kjentmannsjegerne tar hensyn når de kommer på disse kanter.
Til Fjellsjøhytta går det en avstikker fra skogsveien Skillingen-Gjerdingen. Dog vil jeg slå et slag for den nordlige approche via den hemmelighetsfulle skogsti gjennom de ukjente skoglandskaper som kranser sjøens vestbredd under Løndalshøgda, som Johannes Dahl elsket slik.


Kjentmannspost 2000-2002

Les Johannes Dahls egen beskrivelse av sin barndoms paradis!
En tur til Fjellsjøen og Muttabrodammen Anne-Marits og Øysteins turweb


Til vanns. Fjellsjøen en vakker sensommerdag sett fra et utsktspunkt nær Svartbekkveien.

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka
| Østmarka | Gamle poster | Stormarka | Bokhandel | Linker