Fleske-Lars' sommerhule

Her laae den elendigste Menneskebolig, jeg har seet.

Bernhard Herre: I Nordmarken.

Fleske-Lars' sommerhule

denne tarvelige bolig, under en gigantisk helle som hviler på flere store stener, holdt i 1830-årene en mann ved navn Jan hus sommerstider. Vintrene henslepte han i en annen hule ved Nautsundkollen ved Spålen. Han levet av å dreie trekopper i sitt selvlagede svarveri ved Langtjernet, men måtte iblant supplere denne beskjedne forretning med å stjele flesk fra de omkringliggende plasser og setre, derav tilnavnet "Fleske-Lars". Han ble siden tatt og brakt til lensmanden av folket på Langlia.
Hulen er den dag i dag innredet av senere brukere, og inneholder en kjele av stål og en meierikasse av tre til å sitte på.
Den post, som Kjentmannsmerkets organisatorer i sin visdom har satt ut på dette sted, står cirka 200 meter øst østenfor veien nordover fra Storflåtan, over en liten myr i dalen. Hulen fremtrer som en røys av meget store stener og er bedre synlig fra denne vei enn fra den østenforliggende skiløype. På den annen side vil nok mange oppleve adkomsten fra skiløypa som enklere enn over den steinete lysning mellom vei og hule.

Fleske-Lars' sommerhule er Kjentmannspost frem til sommeren 2001. Letteste adkomst er fra Damtjern og Ringkollen (parkering og servering i helgene).


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker