Oversikt.
Drammen, Lier og fjorden sett fra Fosskollen . Fotos: Grev Lingi Taket


jekstadmarkas største hemmelighet, er Fosskollen blitt kalt. Det er kanhende en overdrivelse, men det er bankers at 99,9 prosent av dem som daglig kjører under Fosskollen - gjennom tunnellen på E-18 - aldri får vite at denne perle befinner seg rett over deres hoder.
Denne markante bygdeborg har forbløffende perspektiver over Drammen og fjorden, samt de omkringliggende Lierbygder. Det faller her lett å forestille seg at Tranbys store sønn, Thorbjørn Jagland, mangen gang har oppsøkt hyggen på denne plett. Kanhende har han her overskuet de konfliktfylte landskaper, med by og land, skip og trailere, fete Lierbønder og polske bærplukkere, og således funnet næring til sin politiske visjon med de tilhørende retoriske kunststykker.

.
Fra sør, omtrent. Det gamle utsikts tårnet,
og bilistenes perspektiv nede fra motorveien.

Gamledagers Lierbygdinger har på sin side søkt tilflukt her når fiender kom forbi. Der er store dimensjoner over denne borg, som er behørig merket med skilt og informasjon på flere språk. Den ligger kun en kilometers vei opp fra Damtjernet, der det i betydelig grad er tilrettelagt for friluftsaktiviteter. En romslig parkeringsplass står nå til publikums disposisjon.
De omkringliggende områder kan med fordel utforskes, og den heldige vandrer vil finne selsomme sten-formasjoner og andre spor efter egnens mystikere.

Kjentmannspost 1996-1998

Poster i dette området: Gamle Drammensbanen | Sørumsåsen Molybdengrube

 Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka | Finnemarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Lenker & litteratur