Gammel plass. Fredrikstads rødmalte bygninger står fortsatt stødig . Foto: EILIF EGGEN

kke langt fra Ørfiske ligger denne gamle plass, som dukket opp i registrene i 1812. Folket her var husmenn under Bjernes gård nede i Nittedal. En periode var her også dampdrevet sagbruk. Men det er lenge siden det var drift på Fredrikstad gård, som nå er leiet ut til fritidsbolig og det meste av jorda er tilplantet.

 

Fredrikstad gård var kjentmannspost fra 1990 til 1992

 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Andre gruver og kulturminner