Her. Den smukke, bortgjemte vaadmark. Foto: EILIF EGGEN

alemyren høres kanhende ut som et sted der de forrykte holder fest, men har nok heller sitt navn etter de storfugle, der her holder spill og parringsakt med meget leven. Så siger i hvert fall de, der er gale nok til at stå op like tidligt som disse fjærkreaturer.
Myren ligger i en meget bortgjemt egn af Sørkedalen, ved foten av dens vestlige vegg, Hitud fører en stillferdig skiløipe, der har sitt utspring i det større lysløipesystem den lokale skiklubb har lagt opp. Man kan godt benytte denne også i den snefrie sesong, men jeg vil anbefale støvler da her er meget fuktighet selv i tørre tider.

Den energiske kan komme her forbi og fortsette til Bogstadvannet som dessert efter en tur gjennom Nordmarken, men så energiske er jo de færreste på dette punkt. Derimot kommer jo alle forsent til bussen iblant, og kan saaledes springe herned og tilbake for at undgaa at fryse ihjel mens man venter.


Kjentmannspost 1998 til 2000

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker