Turveien på gamle Drammensbanen
Som på skinner. Drammensbanens gamle trasé gjennom Lier er omgjort til turvei og lysløype. men jernbanefølelsen er der fremdeles - som her hvor man krysser en dal på det gamle berget av pukkstein. Fotos: MORTEN MØSTen som spaserer denne fine turveien - eller bruker den som lysløype om vinteren - vandrer i jernbanehistorisk terreng. Her suste togene mellom Asker og Drammen i 101 år frs 1872 - til NSBs tunnell gjennom Lier ble åpnet i 1973. Skinner og sviller er borte, men broer, fjellskjæringerog pukkstein forteller sitt tydelige språk. Det gjør også turveiens elegante krumning over den opp-pukkede dalen nær stedet der kjentmannsposten står.
På den dunkle oktoberdag jeg sist kom her forbi
, var veien flittig i bruk av turgåere, syklister - og kjentmannsjegere. Enkelte av dem kunne kanskje hygge seg med et høyst spesielt syn - den hederskronede gamle kjentmannspost Fosskollen, innrammet av den rustne bro. I øst har man mer gammelt kjentmannsterreng, Sørumsåsen med dens gruber og industrihistorie.
Helt spesielt med denne kjentmannspost er dens tilgjengelighet, også for personer med bevegelses- eller balanseproblemer. Fra bommen der turveien krysser de gamle Lierbakkene er det ca 800 meter på meget jevnt og godt underlag. Det er jo jernbaneland, dette, og der toget har gått er det ingen bratte bakker.

Eldre poster i dette området: Fosskollen | Molybdengrubene i Sørumsåsen

Kart: Oslo Vestmark
Start: Lier stasjon, Kvernsletta, Reistad (P-plass ved rundkjøringen)


Stilfullt. Turveien er elegant skiltet, her fortsetter den nedover etter å ha krysset Lierbakkene ved Reistad.


Neivel. Med apostlenes hester går det dog utmerket i vår tid!

Les mer på tognett.no!

Fager er Lier. Utsikt mot det frodige bondeland, den travle by og Drammensfjorden; Fosskollen i det fjerne, hardt rammet av et solid stykke rustrød jernbanehistorie.


Kjentmannspost 2004-2006Vestmarka
|
Nordmarka | Krokskogen | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokkafe | Poskort | Linker