På post. Kjentmannsposten ved Gåslungen,
med den gamle demningen i bakgrunnen.

lart synlig fra en tungt trafikkert skiløype ligger den der, demningen foran Gåslungen. Den har en spennede og komplisert forhistorie fra fløtingens tidsalder. Men hvor mange av skiløperne på vei mellom Skar og Kikut har kikket inn i den lille vika der dammen ligger, et hundretalls meter øst for løypa?
Nei, til den ble kjentmannspost i 2002 har nok denne lille perlen først og fremst vært slikt som kanopadlerne har stiftet bekjentskap med. Den er det siste skikkelige hinderet på den lange turen gjennom Nordmarka til Skar. Den vesle dammen kan faktisk være kronglete å komme forbi, avhengig av vannføring og bagasje. Ikke minst har mange kanofarende oppdaget at en lumsk nagle stikker opp fra den snart hundre år gamle byggverket.Året rundt. Postoppslaget en mørk
vinterdag; inspeksjon pr. kano i juni.

Men mange kjentmannsjegerne vil nok i første rekke se dammen ovenfra, fra en skiløype eller sti på vestbredden. Den mørke desemberdag vi kom herforbi, vitnet et velgått skispor om denne postens popularitet på korte dager. Den er i seg selv verd en kort tur fra Skar i Maridalen, men ligger også hendig til på den klassiske vei dypere inn i Nordmarka. Vi er her i Bernhard Herres domene, ikke langt fra den eldgamle plassen Liggeren, og har fri sikt til den majestetiske Øyungskollen.
På Gåslungen gård var det fastboende inntil nylig, og frem til en gang på 80-tallet var det servering fra en egen kiosk på tunet.

Gåslungen 1. juledag 2002

Kjentmannspost fra 2002 til 2004.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Linker |Send et postkort