Maridalsalpene | Øyungskollen | Furumokollen | Raudløkkollen | Mellomkollen | Midtkollen | Gaupekollen | Hansakollen

Gaupekollen i Maridalsalpene
Gisp. Utsikt fra Gaupekollen mot Maridalen. Foto: MORTEN MØST

en magnifike Gaupekollenligger vakkert til i Maridalsalpene. Naboen Mellomkollen er viden kjent og har også vært kjentmannspost ved flere anledninger, men mange vil hevde at Gaupekollen overgår sin nabo både i skjønnhet og utsyn. I perioden 2004 til 2006 er den kjentmannspost for første gang.
Gaupekollen har kort og godt den aller beste utsikten over Maridalen, i konkurranse med Barlindåsen. At Gaupekollen ligger utenfor blåstinettet er også et pluss. Stien opp fra skogsbilveien går gjennom den aller fagreste delen av Mellomkollen naturreservat, jmf. Bård Løkens fotografier i Ragnar Frislids Nordmarksbok. En bra bit følger den også en gammel kjerrevei som bare får en til å måpe.

Den gamle vei forbi Gaupekollen
Ingeniurkunst. Den gamle vei forbi Gaupekollen.Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker |
Bokkafe