Minne. Her gikk det for seg da svenskene kom. Fotos: MORTEN MØST

 

uren til Gjellebekk skanse er en av de aller korteste kjentmannspostturer det er mulig å ta. Den ligger bare fem minutter eller så fra parkeringsplassen ovenfor Tranby, langs en hyggelig skogsvei. Meget har foregått i denne lille avkrok.
Her ble Karl den 12. og hans fremrykkende svenskehær stanset av norske forsvarere i mars 1716. Man kan fortsatt se festningsverkene klart i terrenget. Grenaderløpet, den ni mil lange styrkeprøve som starter i Hakadal og ender like i nærheten, er til minne om en norsk grenader (=soldat) som gikk hit for å varsle at svenskene var i ferd med å marsjere rundt marka for å falle nordmennene i ryggen.
Etter at det gikk galt her, gikk Karl den 12. videre til Ringerike hvor han med 240 mann prøvde å slå seg gjennom ved Nordkleiva nær Krokkleiva i april. Også dette angrepet mislyktes, og svenskehæren led store tap.
Ved skansen ligger også en gammel marmorgrube og ikke minst en diger obelisk, reist til ære for kong Fredrik den 5.'s besøk i 1749.
Det er kort vei, men mye å utforske, så den er klok som kommer hit med godt om tid. Besøket til denne plett mellom industri, motorvei og Liertoppen gigantomane kjøpesenter kan med fordel kombineres med den korte tur til Fosskollen bygdeborg.

Skatter. Den gedigne obelisk, side om side med den gamle marmorgrube.


Gjellebekk skanse var kjentmannspost fra 1994 til 1996.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde