Den lave sol bader den vakre Gjerdrumsgjermenningen. Fotos: EILIF EGGEN
.

Gjerdrumsgjermenningen

Den langstrakte Gjerdrumsgjermenningen er blant Romeriksåsenes mest markante innsjøer, sentralt lokalisert i forhold til noen av de flotteste stiene i området. Siste jeg kom her forbi var med sykkel på stien fra Smalgjermenningen og den derliggende gigant-klopp. Slike ekskursjoner ut i terrenget kan jeg sågjerne anbefale, da Gjerdrumsgjermenningen tar seg vakkert ut fra de forskjelligste vinkler.
Dog er mitt favorittpunkt den elegante lille bro ved demningen i sør når den nærliggende foss går flomstor. På denne hederskronede gamle post står fremdeles det gamle postoppslag, om enn noe preget av tidens tann.
I det hele tatt er dette strøk preget av adskillig tilrettelegging, men det hele er gjort med stil og eleganse, som snarere gir egnen et anstrøk av kultur enn overutbygging. Ved siden av broer og klopper tenker jeg da også den formidable gapahuk som Gjerdrum jeger og fiskeforening har reist ved dammen.


Fossen ved Gjerdrumsgjermenningen spiller opp et sjeldent drama.

Gjerdrumsgjermenningen var kjentmannspost fra 1990 til 1992.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker