Gjerimåsan har vært naturreservat siden 1981. Foto: EILIF EGGEN

Gjerimåsan er navnet på en stor nedbørsmyr i Romeriksåsene, en kjapp tur fra parkeringsplassen ved Grøsåkervangen. Myren ble fredet som naturreservat i 1981 for å verne dets unike moser og andre arter.

Gjerimåsan var kjentmannspost fra 1996 til 1998.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker