Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørøst | Sørvest | Oslomarka

Gjevlekollen i Lier
Gjevest. Gjevlekollen er ikke høyest, men definitivt gjevest.Foto: STEIN BOTILSRUD

H.O. Christophersens beretning «Gjennom Lier-paradiset til Gjeflekollen» er kanskje en av de mest fascinerende han har skrevet. Det var i den han slo fast at «Oslo-folk burde bruke Drammens Nordmark mer enn de gjør». Et av argumentene han bruker er den tvers gjennom herlige turen fra Vefferstad i Lier opp til Gjevlekollens topp. I dag starter blåstien noen kilometer lenger nord, ved Delekant i Tronstad, men ferden til topps er akkurat like "paradisisk" som i Christophersens velmaktsdager. Det stiger jevnt hele veien, forbi det idylliske Skjersvannet og et par andre småtjern før det hele ender ved den flotte steinvarden og den gamle brannvakthytta på 602 m.o.h. Vil man fortsette videre er det bare å følge blåstien videre mot den nesten like forlokkende Knausen inne på Slettfjellet.


Alt på et brett. Fra Gjevlekollen skuer vi mot nordøst og får øye
både på naboen Hørtekollen, store deler av Vestmarka og hele Krokskogen.


Finnemarka | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Holtefjell
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Blefjell | Knutefjell

Drammen og Oplands Turistforening | Lier kommune