Jeg besluttede mig derfor at gjøre Ende paa denne uvished og stikke lige op over
Aasen, der truende og vildt hævede sig over mig med sine steile Styrtninger.
Bernhard Herre: Krogkleven.

JØRUDSHAUGEN på 679 meter over havet er en av de mange prominente topper på markaplatåets vestside - nord for Gyrihaugen og Ringkollen, sør for Lamannshaugen og Svarttjernshøgda.
Best adkomst er fra nordenden av Øyangen, der det er flere rutealternativer. Den nordlige rute sør for Høgvolltoppen byr på glimrende utsikt over Randsfjorden og Jevnaker-traktene. Fra selve toppen er utsikten begrenset, men flott. Ved posten finnes en postkasse med gjestebok.
Min gode venn Torgeir Stenstad har gitt denne beskrivelsen: "Opp gikk jeg via Nysetra og ryggen nordover opp på selve Gjørudshaugen. Selve toppen er flat og uoversiktlig; posten ligger på nordsiden og litt ned fra toppen, der hvor det er utsikt. Alternativ rute er veien rett sør for Østerdamseter, der skiløypa krysser veien. Der går en traktorvei bratt opp åsen til de to små puttene uten navn øst for Gjørudshaugen. Derfra er det grei vei opp gjennom hogstfeltet før du kommer opp på det flate topp-partiet. Motsatt vei er denne turen grei ned igjen også".
På Ringkollstua kan man få kjøpt orienteringskart over dette området, det heter "Glisetra".


Høgvolltoppen underveis til Gjørudshaugen, den brede vei nord for haugen,
og den ene av de to navnløse putter nordenfor
. Fotos: MORTEN MØST
Kjentmannspost 1998-2000.

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Postkort | Bokkafe | Gjengrodde stier | Lenker & litteratur