Og alligevel boer der Folk paa disse Steder, der skjule sig dybt inde i Skovene.

Bernhard Herre: Skovene.


Hyggelig
sted med hyggelig navn. Foto: MORTEN MØST

iktig tankevekkende kan det være å komme inn på disse minnene om gamle plasser, som marka er så rik på. Det er så man fornemmer fattigdommen, usikkerheten, møkka og det knallharde livet menneskene her levde under. Tenk bare på den dystre plassen Kroken i Kjaglidalen, som var post i 1996-98. Godtland antyder imidlertid at jorda må ha vært brukbar - til forskjell fra for eksempel Knappnæring, som også er en kjentmannspost i denne perioden.
Godtland er en gammel finneplass, som ble ryddet allerede på 1600-tallet. Dessuten ble den fraflyttet allerede i 1890 - kanskje menneskene her reiste til Amerika?
Godtland ligger 45 minutter lett vandring langs skogsveien opp fra Skoglund, og stikkveien inn til de gamle hustuftene er markert med et lite skilt.

Septembertur fra Godtland til Gampen


Kjentmannspost 2002-2004


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe