Åsen stupar brant ned, det gäller här atthålla väl i buskarne og taga stöd mot granarne, ty de löse stenarne slinta ofte under fötterna.

Bernhard Herre: Säterflickan och jägaren (svensk utgave, 1865)

arden på Gråberget er fristende, så fristende at mang en kjentmann på vei inn på Krokskogen har nydt sin matpakke på den smale åsen som reiser seg fra Skamreks vestlige bredd.
Enklest er det å klyve opp på Gråberget fra blåstien mellom Damtjern og Heggelia. Kommer du nordfra er du oppe på noen ganske få minutter og kan nyte det vakre utsynet mot Heggelivannene i sør. Fortsett så nedover ryggen og hold i østlig retning, så når du stupet ned mot Skamrek og ser den mektige Oppkuven reise på den andre siden av vannet. Tenk hvis Asbjørnsen hadde holdt til venstre i stedet for til høyre nede ved Skamrek den skjebnesvangre sommernatten på Krokskogen. Da kunne han ha fått sin belønning i form av en rast på det ytterst maleriske Gråberget...

 


Herlig.
Fra Gråberget er det stor utsikt, sommer som vinter.


Grått.
Gråberget og det hosliggende tjern sett fra sommerstien Damtjern-Løvlia.

Fotos: MORTEN MØST/STEIN BOTILSRUD

 

Gråberget var kjentmannspost i 80-årene.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort