Stupet gjorde borgen uinntagelig fra alle kanter, unntatt fra innersiden, der et palisadeverk skulle holde inntrengerne ute.

Trygve Christensen: Bærumsmarka før og nå

Borgen. Ved Gråmagan på Kolsås ligger denne godt bevarte bydeborg. Fotos: EILIF EGGEN

råmagan er en av minst fire bygdeborger i Kolsåsmassivet. Denne er godt bevart og sees tydelig i terrenget når man kommer på stien fra det lille Setertjernet under den nordre Kolsåstoppen og utover mot det veldige stup, som styrter seg ned mot Dalbo gård og Dælivannet. Søkte bygdefolket tilflukt her i ufredstider, kunne de i hvert fall nyte en flott utsikt til fjorden i øst mens fi plyndret hjemmene deres. Min venn Eilif Eggen forteller om en vandring til denne fordums kjentmannspost:

Den var grei å finne, det går faktisk blåmerket sti melleom disse to postene. Og vel framme bekreftet min GPS at jeg var på rett sted. Var utsikten nydelig fra den nordre toppen, så vil jeg kalle utsikten fra Gråmagan formidabel; fra Groruddalen og Oslos østre bydeler i øst via Østmarkas skogkledde åser, Oslo by og Nesodden til Drøbaksundet, ja faktisk lenger vest enda. Og det skulle ikke forundret meg om Færder hadde lyst i mot meg hvis sikten hadde vært enda noen hakk bedre. Det var bare å gi seg over.

Bærums brede bygder. Utsikten fra Gråmagan forbløffer og betar.

Bygdeborgen ved Gråmagan, Kolsås, var kjentmannspost i perioden 1994-96

 

Andre bygdeborger | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde