Lenger frem antog Landskabet en anden Charakter ved Aasens stejlere Styrtninger, som en Regnbæk styrtede ud over, og dennes Brusen var den eneste Lyd, der naaede Øret. Bernhard Herre: I Nordmarken

Mest gras. Grasdalskollens vakre profil og en lokal innvåner
observert fra Rankedalen en julidag i 1999.
Foto: MORTEN MØST

il Grasdalskollens knudrede skalle fører ingen vei og ingen skogsti; de betydningsløse fuglestier, som taper seg i det ville terreng, er alt vandreren har å holde seg til. Skritt for skritt må han kjempe seg til topps, fingrene må gripe om slibrige, forræderiske kampesteiner og halvråtne røtter der man, med sin siste styrke, haler seg opp over de mosegrønne klippehyller.
Det er klokt å medbringe niste og godt med drikke til denne strabasiøse bestigning, og nyte den foran den praktfulle utsikt, som omsider belønner den iherdige vandrer.
Dr. Lillevold og dr. Lillevold besteg denne åsen den snøfattige desember 2003. Les deres rapport i Kjentmenns Forum.

Andre kjentmannsposter i denne egn, gamle og mindre gamle, er Kjerka, Roenseter, Båhusseter, og Rankedalen.

Vinterens mulm. Over til høyre dr. Lillevold ved det nær-antikke postoppslag. Til venstre den fulle desembermåne, og en noe tilgrodd utsikt mot Gjerdingen og Fjellsjøhøgda

Fotos: LILLEVOLD


Grasdalskollen var senest post i perioden 1994-96.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe