Grimsvannet november 2004
Dammen.
Den historiske demning i enden av Grimsvannet. Foto: ODDVAR FOSS

rimsvannet strekker seg smekkert mellom Branntjernhøgda og Almedalshøgda, i noe av det fineste terrenget som finnes nord i Nordmarka. Likevel befinner vi oss her i en aldri så liten bakevje. Forlater man skogsveien mellom Stryken og Gjerdingen, er stiene få og sjelden merket. Om vinteren går bare en upreparert skiløype over vannet, og bekken dertil kan by på problemer.
Kjentmannsposten her knytter seg til Grimsvannets rolle i omdirigeringen av vannveiene i Nordmarka rundt forrige hundreårsskifte, hvorom Kjentmannsboka 2004-2006 forteller i detalj.
Flere forfattere har skrevet om dette området, fra Johannes Dahls tilbakeblikk i «Nordmarka - evenetyr og eldorado» til Bjørn Gabrielsens stunt i «Vinterkrigen», da han bodde her for å forstå nordmenns forhold til den kalde årstid.

Poster i nærheten: Fjellsjøhøgda | Almedalshøgda | Grimsvassputten | Lurikoia
Historiske vannveierDenne posten blir diskutert i Kjentmenns forum

 

Official geocaching site


Panoramisk. Grimsvannet sett fra Almedalshøgdas
vestli, med Branntjernhøgda dramatisk i bakgrunnen.

Kjentmannspost 2004-2006

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker