En mosebegrodd kjempesten lå i strømmen; rundt omkring den skummet elven hvit, men antok snart den mørkegrønne Farve, der litt lengere ned ble så mørkladen som en natt.

Bernhard Herre: I Nordmarken.

Vern marka for fremtidens slekter!
Grimsvannet er lagt i både rør og gjerde. Fotos MORTEN MØST


de mørkladne Skogstrekninger sør for Gjerdingen er det til vår hovedstads vannforsynings beste nedlagt veldige ingeniørmessige arbeider, hvis detaljer kun er kjent af de turgåere, som med kjentmannskortet i hånd utforsker disse marker. Fra Gjerdingen føres det friske vann ad underjordisk tunnel videre sydover mot Daltjuven og Sandungen. Fra Grimsvassputten er boret en egen sjakt for å sikre dette vand ekstra god fart på den underjordiske reise. Anlegget er godt synlig i terrenget, idet høye gjerder omgir tunnelinntaket.
Den travle vandrer kommer nok ofte her forbi på ski fra Bislingen eller syklende fra Stryken. Med fordel kan man da ta noen skritt bort fra den slagne landevei og kikke på disse undere av vital betydning for det som kommer ut av våre vannkraner hjemme.
Helst fortsetter jeg ned den smukke Almedalen under Almedalshøgda mot Daltjuven, der vannet kommer ut og siden går i ny tunnel til Ingvaldsflaten rett ovenfor Sandungskalven. Der kommer det sprutende rett ut av fjellet. Kleskongen Mehren fortalte meg her engang, at i Sandungskalven fanger man iblant ørreter som bærer Daltjuvfiskens farger.

 

Grimsvassputten var kjentmannspost i perioden 1998 til 2000

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker