Stort lenger fra folkeskikken kommer du ikke i Østmarka. Foto: TORGEIR STENSTAD

Grinderkollen ligger i Østmarka naturreservat og regnes som en av de mest utilgjengelige kjentmannspostene noensinne. I disse traktene gikk en gruppe speidere seg vill for endel år tilbake. Kart og kompass er nødvendig, spesielt i dårlig sikt.

Grinderkollen var kjentmannspost fra 1990 til 1992.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker