I dette brune vand druknet og Hakedalsverkets pionerprosjekt ved Dalsgruben.


Gruvebakken og Dalsgruben:
Industridrøm som druknet

Jo dypere man grov etter jernmalm i Dalsgruben, desto verre blev de problemer med inntrengende vand som tvang Hakedals Jernverk til å stenge denne grube etter bare nogle få ås drift frem til 1812. Flere metoder blev utprøvet for at pumpe bort dette vand. Den mest omfattende er kraftlinjen Konsta, et såkalt stangfelt hvor kraften fra et vannhjul i Myrgruvefossen 1800 meter lenger vest ble overført via bevegelige stenger.
Dette gikk ikke godt, og kolde vand rækker i dag helt op til Dalsgrubens aabning, som om den med en veldig geip spytter brunt på dem, der ville fravriste bjerget dets rigdomme.
Til tross for den kortvarige grubedrift preges Gruvebakken av omfattende levninger fra dette industrielle morgengry i Gjerdrum for snart to århundrer siden. Her er vældige slagghauge og fundamente efter de stedlige driftsbygninger, det hele spredd utover den gilde vang der sauer græsse fredeligt. Den gamle kjentmannspost bekler ennu et av de vældige eketree i vangens periferi.

.
Gruvebakkens vældige vang; en av de stedlige slagghauger som ligger igjen.

Gruvebakken var kjentmannspost fra 1994-96.

Andre gruber med kjentmannsposter:

  • Nysetergrubene ved Grua (Romeriksåsene)
  • Molybdengruben ved Sørumsåsen (Kjekstadmarka)
    Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Lillomarka| Østmarka | Gjengrodde stier | Lenker & litteratur